تداوم آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند به شهروندان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان عنوان کرد:


تداوم آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند به شهروندان

 

سرویس خبر:اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان با بیان اینکه امروزه به موضوع بازیافت و استفاده مجدد، به عنوان یک اصل ضروری توجه می‌شود و یکی از گام‌های اساسی در جهت تأمین نیازهای بشری در زمینه مواد و انرژی محسوب می‌گردد، از تداوم آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند به شهروندان در ادامه اجرای طرح تفکیک از مبدا خبر داد.
اسمعیل جهانشاهی با تاکید بر اینکه توسعه فعالیت‌های بازیافت و استفاده مجدد، تابع ایجاد فرهنگ بازیافت در جامعه است و ایجاد فرهنگ، بدون اجرای برنامه‌های آموزشی و علمی مداوم و مناسب، میسر نخواهد بود، افزود: در همین راستا طرح تفکیک زباله از مبدا در فازهای مختلف در مناطق چهارگانه شهر کرمان اجرا و آموزش‌های لازم در این خصوص از طریق نصب بنر، ارسال پیامک و آموزش چهره به چهره توسط آموزشگران مورد تایید سازمان، به شهروندان ارائه شد.
وی تصریح کرد: در آذرماه جاری، آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند در کوچه‌های فرد خیابان دستغیب، کوچه‌های زوج خیابان شهید قدوسی، کوچه‌های 1 تا 23 خیابان خواجو، 2 تا 10 فردوسی، 1 تا 13 بولوار فردوسی، 1 تا 7  پروین اعتصامی، 1 تا 11 استقلال، 1 تا 7 سعدی، 1 تا 10 آسیاباد شمالی شرقی، 2 تا 10 خواجو، 2 تا 10 نشاط، 2 تا 14 آیت‌الله صالحی و کوچه‌های 2 تا 12 مطهری اجرا شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان با بیان اینکه آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند به اصناف بولوار نصر، خیابان ساقی کوثر و بولوار آزادگان نیز ارائه شده است، خاطرنشان کرد: طرح تفکیک از مبداء توسط شرکت‌های تحت عملیات تنظیف مناطق چهارگانه اجرا می‌شود.

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه