آگهی مزایدهاجاره مغازه ها

آگهی مزايده عمومی

سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کرمان در نظر دارد نسبت به اجاره مغازه ها و دیگر مکانهای خود به مدت 5 سال و با افزایش 10% سالیانه به شرح مندرج در جدول ذیل از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد .لذا از کليه متقاضیان دعوت بعمل مي آيد جهت خريد اسناد مزايده از تاریخ 97/3/20لغايت 97/4/3و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 97/4/10 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از مزایده ها جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به یکی از دو صورت وجه نقد واريزی به حساب اعلام شده در اسناد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 97/4/11 انجام خواهد شد و در صورتیکه برندگان مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمين شرکت در مزايده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برندگان مزايده ها ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.

                                                                                                مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان  

                                                         

ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال)

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده (ریال)

1

مغازه فروش مواد غذایی یا فست فود پارک انقلاب

1/500/000

6/000/000

2

مغازه فروش مواد غذایی یا فست فود پارک شهید مطهری

2/000/000

7/500/000

3

مغازه فروش مواد غذایی یا فست فود پارک شهید (مشاهیر)

2/500/000

9/500/000

4

مغازه فروش فست فود یا مواد غذایی پارک نشاط

2/500/000

9/500/000

5

رستوران سنتی جزیره پارک شهید مطهری و دریاچه اطراف جهت راه اندازی قایق سواری و ماهی گیری

4/000/000

15/000/000

6

مغازه فروش بستنی پارک جنگل قائم

3/000/000

11/000/000

7

مغازه فروش آش و کباب پارک مادر

5/000/000

19/000/000

8

مغازه جهت فروش شیرینی یا مواد غذایی در پارک مادر

4/000/000

15/000/000

9

مغازه جهت فروش محصولات فرهنگی در پارک مادر

4/000/000

15/000/000

10

مغازه فروش بستنی و آبمیوه در پارک مادر

10/000/000

37/000/000

11

مغازه جهت فروش فست فود و فالوده بستنی و آبمیوه در پارک شورا

80/000/000

295/000/000

12

زمین جهت راه اندازی ورزش تیر اندازی با کمان در پارک مادر

3/500/000

13/000/000

13

مجموعه آکواریوم و تاکسی درمی و خرید فروش آبزیان و لوازم جانبی در پارک شهید مطهری

5/000/000

19/000/000

14

زمین جهت راه اندازی دستگاه بانجی جامپینگ در جنگل قائم (همراه با کافی شاپ سیار داخلی )

5/000/000

19/000/000

15

زمین جهت راه اندازی گلفروشی در جنگل قائم حاشیه بزرگراه جنب دستگاه سی ان جی

5/000/000

19/000/000

16

زمین جهت راه اندازی دستگاه منو ریل در جنگل قائم جنب آبنمای قو

3/000/000

11/000/000

17

زمین جهت راه اندازی دستگاه ترانبولین چهار نفره در پارک گلستان واقع در بزرگراه شمالی حد فاصل شهرک شهید باهنر و خیابان بحر العلوم

3/000/000

11/000/000

18

زمین جهت راه اندازی دستگاه استخر توپ در پارک گلستان واقع در بزرگراه شمالی حد فاصل شهرک شهید باهنر و خیابان بحر العلوم بهمراه با استخر شن و ماسه ساحلی

2/750/000

11/000/000

19

زمین جهت راه اندازی ورزش مینی گلف واقع در جنگل قائم بهمراه کافی شاپ داخلی بصورت سیار جهت ارائه خدمات به استفاده کنندگان

5/000/000

19/000/000

20

زمین جهت راه اندازی ورزش مینی گلف واقع در پارک جنگلی شهید باهنر بهمراه کافی شاپ داخلی بصورت سیار جهت ارائه خدمات به استفاده کنندگان

5/000/000

19/000/000

21

زمین جهت راه اندازی ترانبولین هشت نفره در جنگل قائم جنب دریاچه حاشیه بزرگراه

6/000/000

22/000/000

22

زمین جهت راه اندازی سرسره بادی در جنگل قائم جنب دریاچه حاشیه بزرگراه

3/000/000

11/000/000

 

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه