آخـرين اخبـار
اخبار
مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک...
  انتخاب مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی...
  سرپرست خدمات شهری  شهرداری...
   سرپرست معاونت معماری و شهرسازی...
  با حضور شهردار کرمان انجام شد: ...
با حضور شهردار کرمان صورت گرفت: افتتاح...
با حضور شهردار کرمان؛ پارک گلستان به...
زیباسازی و حصار کشی مسیر پیاده‌راه...
در دیدار مدیرکل بهزیستی استان با شهردار...
  سرپرست حوزه و رییس دفتر شهردار کرمان...
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه