از آنجا كه استان كرمان پهناورترين استان كشور است و همچنین بدلیل مهاجرت اقوام مختلفی خصوصاً از طوایف لر و ترک به منطقه کرمان در طول تاریخ و همچنین حضور ساکنانی از طوائف بلوچ در نواحی جنوب شرقی و غلبه گویش مناطق جنوبی کشور بر مناطق شهرستان کهنوج که مجاور استان هرمزگان قرار دارند تنوع زيادي در لهجه و گويش محلي در شهرستانهای این استان ايجاد شده و هم اینک گويشها و لهجه های متفاوت ومتنوعی در این استان به چشم مي خورد اما غلبه اصلی با گویش فارسی و لهجه کرمانی می باشد به طوری که امروزه گفتگو با گویشهای لری و ترکی بسیار کم رایج می باشد ناگفته نماند كه كرماني ها ، بالنسبه بيش از ساير مناطق کشور فارسي صحيح را ( كه همان فارسي دري باشد ) تكلم مي كنند.

با توجه به اينكه فراموشي يك گويش در حقيقت نابودي مطلق آن گويش را به همراه دارد، لذا مركز كرمان‌شناسي با حمايت مؤلفين تاكنون موفق به طبع و نشر دهها كتاب در زمينه‌هاي مختلف مربوط به گويش شده است.

نژاد)

قریب به اتفاق مردم استان کرمان همچون سایر مناطق مرکزی کشوراز نژاد آریایی و فارس می باشند اما در قرون گذشته در مواردی اقوام مختلفی خصوصاً از اقوام و عشایر ترک آسیای میانه وحتی مغول به مناطقی از استان کوچ داده شده اند که عمدتاً و جز در مواردی معدود بدلیل معاشرت و اختلاط با افراد بومی در گذر زمان استحاله شده و هویت و نمود خود را از دست داده و قابل تشخیص نمی باشند تعدادی از عشایر لر و لک نیز در ادوار گذشته به این استان مهاجرت کرده اند که هنوز تعدادی از آنها به صورت عشایری در مناطقی از استان در معاشرت و آ میخته با سایر هم وطنان خود زندگی میکننددر قسمتهای جنوب و جنوب شرق استان نیز طوائفی از قوم بلوچ که البته همچون لرها و لک ها از شاخه های نژاد آریایی می باشند در استان حضور دارند

زبان)

از آنجا كه استان كرمان پهناورترين استان كشور است و همچنین بدلیل مهاجرت اقوام مختلفی خصوصاً از طوایف لر و ترک به منطقه کرمان در طول تاریخ و همچنین حضور ساکنانی از طوائف بلوچ در نواحی جنوب شرقی و غلبه گویش مناطق جنوبی کشور بر مناطق شهرستان کهنوج که مجاور استان هرمزگان قرار دارند تنوع زيادي در لهجه و گويش محلي در شهرستانهای این استان ايجاد شده و هم اینک گويشها و لهجه های متفاوت ومتنوعی در این استان به چشم مي خورد اما غلبه اصلی با گویش فارسی و لهجه کرمانی می باشد به طوری که امروزه گفتگو با گویشهای لری و ترکی بسیار کم رایج می باشد ناگفته نماند كه كرماني ها ، بالنسبه بيش از ساير مناطق کشور فارسي صحيح را ( كه همان فارسي دري باشد ) تكلم مي كنند.

با توجه به اينكه فراموشي يك گويش در حقيقت نابودي مطلق آن گويش را به همراه دارد، لذا مركز كرمان‌شناسي با حمايت مؤلفين تاكنون موفق به طبع و نشر دهها كتاب در زمينه‌هاي مختلف مربوط به گويش شده است.

 

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه
    
 
 

پرداخت اینترنتی قبوض